Klimatskal
4.0

Inwoco bygger nästa generations ytterväggar, både bärande husväggar och utfackningsväggar. Vi vände upp och ner på hur branschen bygger väggar idag och skapade en patenterad produktionslösning som ger dig som beställare trygghet med snabba leveranstider, flexibel montering och full kontroll genom hela produktionen. Vi kallar det för Klimatskal 4.0

Så fungerar Inwocos klimatskal 4.0

Vi  bygger upp väggen av mindre isolerade block i standardiserade branschmått som förproducerats i vår egna fabrik. Antal block som en vägg består av beror helt på väggens storlek. Vi adderar helt enkelt efter önskade mått.
Fönster och dörrpartier appliceras enkelt in i konstruktionen och alla väggar är förberedda med tätskikt, luftspalt och utrymme för installation av invändig el.

Genom denna patenterade byggprocess kan vi leverera:

 • Snabb produktionsstart och kort leveranstid.
 • Lågenergiklass U-värde 0,13.
 • Färdiga väggblock med alla tätskikt från fabrik.
 • Luftspalt och plats för invändig elinstallation.
 • Förberedda för demontage och återbruk.

U-värde 0.13

Ytterväggar klassade i lågenergiklass.

Bästa miljöval

Våra komponenter bygger på förnyelsebara material

Cirkularitet

Våra väggmoduler är förberedda för demontage och återbruk.

Vi finns med under hela projektet.

Vi finns med från projektering till att klimatskalet är på plats. Genom en transparant process och vår modulära produktion kan vi leverera snabba offerter. Med vårt patenterade system kan vi enkelt och kostnadseffektivt justera väggens utformning i ett sent skede. En trygghetsaspekt som vi är ensamma om att kunna leverera på marknaden idag.

Vi kan tillhandahålla:

 • LCA och energivärde.
 • Möjlighet till att autogenerera
  A- & K-handlingar.
 • Snabbt kostnadsestimat.
 • Snabba leveranser.
 • Trygghet genom hela processen.
Vi är stolta över att vara listade i Svanens husproduktportal!
"Inwoco is listed in the database for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings"

Kontakta oss
så berättar vi mer.

Kontaktperson
Jonas Fred Hell
Strandvägen 26
666 30 Bengtsfors
Besöksadress
Lars Atterfors